PROGRAMMA:
Op de maandag en woensdag bij NWVV. Op de dinsdag en donderdag bij Titan.

Wanneer, om wat voor reden dan ook, de wedstrijd die op het programma staat geen doorgang kan vinden, dient dit altijd doorgegeven te worden aan de wedstrijdsecretaris.

Ook de betreffende kantine moet hiervan op de hoogte gesteld worden, zodat men hier rekening mee kan houden.

Probeer tevens direct een nieuwe datum met de tegenstander af te spreken en geef dit door aan de wedstrijdsecretaris, zodat deze dat ook weer zo spoedig mogelijk bij de KNVB neer kan leggen.